• düğün salonu
  • elit
  • uğur lisesi
  • Başarıkavramı
  • ayakkabıcı

Ramazan sonra

  • 24 Ağustos 2012 15:08
  • A
  • A
 

        Yaratılmışların en şereflisi olan insan, yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğuna göre, Onun rızasına uygun olarak yaşamaya mecburdur. Bu mecburiyet sadece Ramazan ayına mahsus değil, bütün bir ömür için geçerlidir.

        Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz (cc) “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et”[1] buyurmaktadır.

       Ramazan ayı boyunca elde ettiğimiz güzelliklerin sürdürülmesi esastır. İbadetlerde süreklilik Yüce Allah'ın istediği, Sevgili Peygamberimizin arzu ettiği bir durumdur. İbadetlerde devamlı olmak insanın kulluktaki samimiyetini ve dirayetini gösterir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) ‘İbadetlerin Allah'a karşı en sevimli olanı, az da olsa devamlı olarak yapılanıdır' buyurmuştur”[2]

         Yine Ashaptan Alkame (r.a.)’ın Hz. Aişe validemize, Rasulullah’ın ibadetini sorduğunda, Hz. Aişe’nin “Allah Rasülü’nün ameli, hafif ama sürekli yağan yağmur gibiydi”[3]cevabını vermesi dikkate değerdir.                          

        Değerli Müslümanlar!

 Mümin Rasulullah (s.a.v) Efendimizin yolundan giderek ibadetlerde sürekliliğe, hayatını ibadetlerle süslemeye ve yüceltmeye devam eden kişidir. Sürekli nimetler, devamlı şükür ister. Ramazan ayında kazandığımız güzellikleri Ramazan’dan sonra da, devam etirelim

     Gerçek şu ki; ebedi kurtuluş ve saadet, Allah'a, Kur'an’a ve Resulüne iman edip, hayatını bu yolda geçiren kimselerindir.

   Yüce Mevlâ’mız, cümlemizi, bütün bir ömür boyunca İslam’ı yaşayan kullarından eylesin, sevgili Peygamberimizin şefaatine ulaştırsın ve nice Ramazanlara ulaşmayı cümlemize nasip eylesin.


 
Geli bawermendan
      İnsan, dı nav mexluqaté xweda de, xwedyé  şerefa  heri mezın e.lewra ku insan xelifé xwedaye gerek heyata xwe  lı gor ecb u rıza  a,  xweda  eyar bıké. U ibadeta  xweda  heta  mırıné herdem  ber dewam  bıké.
Dı qurana  piroz de,xwedayé mezın waha  dıbéjé{ibadeta  xwedayé xwe bıke, heyani ku mırına  te bé}
       Bawermendén delal…
    Ew  xér u bér é ku  me  dı remezané de qezenç kırın e. Gerek  em  wan  jı desté xwe  bernedın.  Lewra, dewam kırına  ser  ibadeta  xweda, ecb  u xwestına  xweda u resulé  xweda ye
      Lewra  dewam kırına  dı ibadeta  xweda de,işareta  durusti u samimiyeta ebde.dı ibadeta  xweda de, dı vé  mıjaré de,péxemberé  xweda  waha  dıbéjé.{ibadeta  heri  baş u şirin lı cem  xweda. Ewan  ku hındık jibé, ku   her dem u  ber dewam bé}  bawermendén  delal..
        Sehabeki  bı  navé alqame,  jı  diya me  hz.  Aişe r.a.  suala  ibadeta  péxemberé  xweda  kıriye.  Hz. Aişe r.a.  waha  cewap  daye,{amelé  péxemberé  xweda,nerm u hındık  u  wek baran   hur hur  ber dewam bu}          bawermendno…..
        Mumın ewé ku riya  péxemberé  xweda  dı şopiné u bı  ibadetık  ber dewami amelé  xwe  dı  xemıliné u  spehi  dıké.   Lewra   nimeté  her dem  şükré  her dem  duxwazé.
       Ne  ku exlaq  uamelé baş  u spehi kum e  dı remezané de. Qezenc kırın.  Pıştre  em rabın  bı  terıkinın  u  bı şemırinın..  lewra   dewama  lı  ser  ibadeté  esasé  islamé ye..
       Bawermendé  delal…
    Xelasbun  u hızura  ebedi, nesib  u  par a  wan kesén ku  iman  u bahweri anin bı  xweda  u resulé  xweda  u qur ana  piroze. u  heyata  xwe  lı  gor  vé bahweryé eyar  kırıne..   xwedayé  mezın,  me  teva  bı geriné şagırté  heqiqi jı diné xwe re u şefaata  resul u rujiya  gelık  remezanın  hati  bıké  nesib  u para  me..amin