Nusaybin'de bir hayal daha gerçekleşti, "BİLSEM" açıldı

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün uzun süredir uğraş verdiği özel yetenekli öğrenciler için kurulması planlanan “Bilim ve Sanat Merkezi”nin açılışı onaylandı.

  • 26 Nisan 2019 11:20
  • A
  • A

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün uzun süredir uğraş verdiği özel yetenekli öğrenciler için kurulması planlanan “Bilim ve Sanat Merkezi”nin açılışı onaylandı.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Nusaybin’de "Bilim ve Sanat Merkezi" açtı. Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi, örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel ve özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere hizmet verecek.
Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme ve Proje Üretimi/Yönetimi gibi programlar yer alacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, "Tüm çabamız, çalışmalarımız, gayretlerimiz çocuklarımız ve Ülkemizin geleceği içindir. İlimize kazandırdığımız ikinci BİLSEM, Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi tüm çocuklarımıza ve ilimize hayırlı olsun." dedi.

- ÜMİT ÇETİN, "BİR HAYALİMİZ DAHA GERÇEKLEŞTİ"

Nusaybin'de göreve geldiği günden bu yana hep öncü projelere imza atan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Mardin'deki İkinci BİLSEM'in Nusaybin'e kurulmasında emeği geçen başta Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı olmak üzere tüm emeği geçenlere Nusaybinliler ve Nusaybin Eğitim Camiası adına şükranlarını iletti.
Nusaybin için bir hayalin daha gerçekleştiğini kaydeden Çetin, BİLSEM'in Nusaybin eğitimini bir adım daha ileriye taşıyacağını ifade etti.

- Bilim ve Sanat Merkezleri

Bilim ve sanat merkezleri üstün yetenekli ve üstün zekalı öğrencilerin okul saatleri dışında ilgi ve yetenekleri doğrulduğunda ek eğitim almaları amacıyla oluşturulmuştur. Bilim sanat merkezlerinin temel amacı üstün yetenekli ve üstün zekalı çocukların proje üretme ve geliştirme çalışmaları yapabilmelerini sağlamaktır.
 

-Bilim sanat merkezlerinde kimler görev alır?
Bilim ve sanat merkezinde eğitim verecek öğretmenler branş öğretmenlerinden seçilmektedir. Üstün yetenekli ve üstün zekalı öğrencilere eğitim verecek öğretmenlerin ayrı bir mülakattan geçirilerek gerekli yerlerde görev yapmaları sağlanır. Bu öğretmenlere üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda hizmet içi eğitimler sunularak, daha kaliteli hizmet verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır.
 

-Bilim ve Sanat Merkezi Nedir?
Bilim sanat merkezlerinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri okullara takviye olarak yarı zamanlı eğitim alırlar. Örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler, okuldan arta kalan uygun zaman dilimlerinde kendi üstün yeteneklerini fark etmeleri, ortaya çıkarmaları için merkezde bireysel yeteneği doğrultusunda eğitim görürler.
Bilim sanat merkezlerinde her öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) ve Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı (BÖP) hazırlanır ve bu planlar doğrultusunda standart bir müfredat yerine bireyselleştirilmiş müfredatlar takip edilir.
Bilsemlerde senede üç dönem olarak eğitim verilir. Bunlardan ikisi okulların birinci ve ikinci dönemi ile paralel olan dönemlerdir. Üçüncü dönem ise Temmuz ve Ağustos aylarında yaz kampı gibi etkinlerin düzenlendiği dönemdir.

-Bilim ve sanat merkezinde eğitim alacak öğrenciler nasıl belirlenmektedir?
Bilim sanat merkezlerinde öğrencilerin eğitim almaları için 4 aşamalı bir değerlendirme süreci bulunmaktadır. Bu sürece 2015-2016 eğitim öğretim döneminden itibaren ilkokullardan 1,2,3 ve 4. Sınıf öğrencileri katılmaktadır.
• Aday Gösterme: 1, 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri arasından, sınıf öğretmenleri tarafından resim ve müzik alanlarında özel yeteneği olduğu gözlemlenen öğrenciler ile üstün zekalı olduğu düşünülen öğrencilerin aday gösterme işlemleri yapılır. Milli eğitim bakanlığı tarafından belirlenene tarihlerde e-okul sistemi üzerinden sınıf öğretmenleri “gözlem formu” nu doldurulur.
• Ön değerlendirme: Bilim sanat merkezlerine başvuruda bulunan öğrencilerin başvuru formları ön değerlendirme kurulu tarafından incelenir. İnceleme sonucunda uygun görülen öğrencilerin okullarına grup taramasına katılabilmeleri için bilgilendirme yazıları gönderilir.
• Grup taraması: Bu aşamada başvuruda bulunana öğrencilerin yeteneklerini ölçecek gruba yönelik yetenek testleri uygulanır. Yaşlarına uygun olarak uygulanan bu testlerden en yüksek puandan başlayarak bir sıralama oluşturulur ve bu sıralamadan belirli oranda öğrenci bireysel incelemeye çağrılır.
• Bireysel İnceleme: Bireysel incelemeye hak kazanan öğrencileri objektif ve bağıl ölçme araçları ile uzmanlar tarafından değerlendirmeye alınır. (Porteus Labirentleri Testleri, Stanford-Binet Zeka Testi, Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (VVISC-R) gibi ölçekler uygulanır). Bireysel inceleme sonucunda üstün yetenekli ve üstün zekalı olduğu kabul edilen öğrenciler arasından asil ve yedek listeleri oluşturulur. Asil öğrenciler eğitim aldıkları ilçeye en yakın olan Bilim sanat merkezinden eğitim alma hakkını kazanırlar. Asil liste içerisinden kayıt yaptırmayan öğrenciler olursa, yedek listedeki öğrenciler arasından kayıt kabul edilir.