• düğün salonu
  • elit
  • uğur lisesi
  • Başarıkavramı
  • ayakkabıcı

Miraç Kandili

  • 14 Haziran 2012 15:30
  • A
  • A
 
Miraç, sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (s a s }Efendimizin gecenin bir anında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Ku¬düs'teki Mescid-i Aksâ'ya, oradan da göklere se¬yahat ettirildiği mübarek gecenin adıdır.
            İslam tarihinde çok önemli bir yeri olan miraç mucizesi, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tebliğini ifa ettiği en zor dönemde Allah’ın kendisini moral ve motivasyon olarak desteklediği ve yücelttiği mucizevi bir olaydır.
          Değerli Müminler!
Bu gecede Cenâb-ı Hak; Efendimizi hiçbir insan ve meleğin erişemeyeceği yüce makama yükseltmiştir. Bu yolculuğun Kudüs’e kadar olan bölümü Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilir. “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haramdan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız
         Mescid-i Aksaya götüren Allah’ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür”
          Değerli Mü’minler!
Miraç olayının biz Müslümanlar için en önem¬li sonuçlarından birisi, hiç şüphe yok ki, dinin di¬reği olan namazdır. Namaz, bize bir Miraç hediye¬sidir  Onun içindir ki, namaz mü'minin miracı ol¬muştur. Nasıl ki, yüce Peygamberimiz Miraç’ta vasıtalardan arınmış olarak Rabbi ile karşı kar¬şıya geldi ise,
        mü'min de namazda vasıtasız ola¬rak doğrudan doğruya Rabbinin huzuruna çıkar; sadece O'na kulluk etme ve sadece O'ndan yar¬dım isteme fırsatı bulur. Eğer mü'min, günde beş vakit namazını dikkatle ve huşu içerisinde kılacak olursa, o namaz onun için bir Mirac olur, kul onunla Hakk'a yol bulur     
           
 Miraç olayının diğer önemli sonucu ise,  Allah’ın insanlara taşıyamayacağı yükü yüklememesidir.
              Üçüncü ve önemli sonucu da Allah’ın kendisine ortak koşanların dışındakileri affedebileceğini belirtmesidir. Bu konu Kuran’ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir: “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük günah ile iftira etmiş olur.
            Değerli Müminler!
Miraç gecesinin manevi havasıyla gönüllerimizi aydınlatalım, beş vakit namazlarımızı mutlaka kılalım, asla terk etmeyelim. Miracımızı günlük yaşayalım.
Yarın idrak edeceğimiz mübarek miraç kandilinin,  ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.
 
Geli bawermendan.
Mirac,navé wé şeva  piroz ku péxemberé xweda,waqtıki jı şevé,jı mescidil heramé bıbal mescidil aqsayé ve  u jı vır ji  bıbal asimana ve ré gırtiye. ye.
Bawermendno..
Dı diroka islamé de,şeva miracé, xwedyé qimetıki mezıne u dı nav şeva de,  xwedyé  cihiki cuda  ye.
Lewra mu ciza  miracé, dı dema ku péxemberé xweda Wezifa péxemberiyé dı weqtıki asteng u zor u zahmet de, ifa dıkır u    bı cih     tani  hat  holé. u bu wek ilaç u dermanki  jı péxember re,    lewra,moralki mezın daye  péxember.
Bawermendén delal..
Dı vé şeva piroz de,xwedayé mezın,péxemberé xwe ,gıhıştan u bır  ber bı meqamki   mezın ve  ku ew  meqam nebu nesibé tu melek  u péxember a.  Dı quran a pirozde  behsa  vé mıracé  waha  derbas dıbé[ew xuda é ku resulé xwe,dı şevıké da ,jı mızgefta mescidil haramé  lı bal mızgefta mescidil aqsaya ku  me dora  wé piroz kıriye, réwi  kıriye,da  ku em hınık ayetén  xwe, bıdın nişan dan, u bé guman  xweda, jı kémasiyan paqıje.}}
Bawermendén héja..
Jı miracé, qezenca  meyi heri mezın,,ew nıméja ku  stuna diné islamé ye.
Lewra nıméj,hediya şeva miracé ye.
Loma nıméj,miraca mumıni ye.
Bawermendno..
Bé çawa  péxemberé xweda,bé wasite çu  hızura  xweda,
Ha keza, kesé mumın ji,dı nıméjé de,bé wasite,  dı hızura  xweda de hazır u amade ye. u jı wi tené re ibadeté dıké u jı wi tené  alikaryé dıxwazé. kesé mumın ku rojé penc ferzé nıméjé, spehi bıké u bı ci bı cih biné,      wé  ew  nıméj, bıbé mirac  jı mumıni re. u  wé           wé ew  kes bıbé  ré wiyé     riya  musteqim e.
Bawermend no..
Hediya  dudwa, jı hediyé şeva miracé, ewe ku xweda,baré zédi  quweta  insana, lı insana naké,
 Hediya  sısya ji, ewe ku  xweda,kesé ku şırika  jér çé  neké,wé wan effu bıké[so za efudané ye}Dı vé mıjaré de qurana piroz waha dıbéjé,[bı rasti xweda, çé kırına  şerikan jı  xwere  efu naké.lé  belé  hemu gunehén dı,kesé jér buxwazé  efu dıké.}
Bawermendén  héja..
Gerek  em  bı umud u eşqa  şeva  miracé  qelb u dılé xwe,ruhni bıkın.   Bé  sıstayi,lı  her penc  ferzé xwe  xwedi  derkevın u guhdarbın u bı cih binın. Da ku her roj em miraca  xwe, bı jin u bı cih  binın. Xweda é mezın  me   jı réka  musteqim  şaş neké..  Amin.