• gencan mobilya

Mevlid Kandili ( Türkçe - Kürtçe)

  • 10 Şubat 2011 08:36
  • A
  • A
         MEVLİD   KANDİLİ 

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

 

قال رسول الله (ص) :

 

  "أَناَ مُحَمَّدٌ وَ أَحْمَدُ وَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ" 

Muhterem Müslümanlar!

İçerisinde bulunduğumuz Şubat ayının 14’nü 15’ine bağlayan Pazartesi gecesi Peygamber Efendimiz (sav)’in doğum günü olan Mevlid Kandilidir. Sevgili peygamberimiz 571 yılında Rebîülevvel ayının 12’sinde pazartesi günü dünyaya şeref vermişlerdir.

Onun kutlu doğumu âlemlere rahmet, tüm insanlığa huzur ve saadet getirmiştir.      

 Değerli Müminler!
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sulh ve barış elçisi, tüm canlılara karşı rahmet ve şefkat peygamberidir. Allahın insanlık âleminde yarattığı en müstesna şahsiyettir. O, Allaha giden yolda rehberimiz, salât ve selamlarımızla manevi ikliminden soluklandığımız sevgililer sevgilisidir.

Değerli Müminler!

Peygamber Efendimizi sevmek, onu gereği gibi anlamak, onun manevi mirasına sahip çıkmak; tüm davranışlarımızda onun tavsiyelerine göre hareket etmek ile olur.

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de:  “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.”[1]

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) de:Ben Muhammedim, ben Ahmedim, ben Rahmet peygamberiyim”[2]  buyurarak, kurtuluşumuz için bir vesile olduğunu beyan etmiştir. Buradaki rahmetin sevgili peygamberimizin örnek yaşantısını örnek alıp hayatımıza tatbik etmek olduğu da unutulmamalıdır.

Bu vesileyle kandilimizin, Cenab-ı Hakkın rahmetine ve rahmet peygamberimizin de şefaatine vesile olmasını dilerim.

 

 

    Geli  bawermendan

 

Şeva go 14 çarda u  (15)  pazda bı hev gırédıdé jı vé  meha  şubata go em  té denı Évara duşema peşyame , şeva  wiladeta  peygamberé meyı  .  şevık ronahi yı u pirozı .

 

peygamberé me  dı  sala 571 é lı  gor  salnama miladi, dı  12  dıwazdehé meha  rebiiul ewwel dı  roja  duşemé dı  hatiye dünyayé. Wıladeta wi piroz jı alemé rı dilovani ye u  jı  insanarı arami u huzur u  xweşiy  aniye.
 
Geli müminan
 
Peygamberé me selatu selamé xuda lé ser bın qasidé sılhu aşitiyé ye jı bo ruhu cana rı dılovan u bı şefqet bu. dı nav mexluqaté xuda  da  deverawi cuda bu. Ew dı rébaziya bı bal xudavı serok u rehber ı jı mera.
 
Muminén bı rumet

 

     Cenabé xuda, dı qurana piroz  da waha dıbéjé, (bı sund , lı bal weva   peygamberıki wusa jı we hatiyı , cefa u tengasiya we, ewi dı éşiné , jı bo we pur dılxwazı, jı müminan rı  dılovan u henunı.)
  Peygamberé me ji dı xeberdanı ki xwedé waha dıbeje  ( ez muhammedım ez ahmedım ez peygamberé rahm u dulovaniyé mı.)

 

cenabé peygamberé xuda , daye zanın go ew  rehberé xelasiya meyı, bı bal xudavı u ew rahm u dulovani yı jı merı, çaxé  em şopa wi bıkın minak u rébaz jı xwerı.

 

    Em jı cenabé  xuda  duxwazın go ev şeva piroz u çıra , bı bé derbas bı bal barandına rahma xuda u mehder u şefaeta peygamberé xuda . vı
    Amin .
 
 

[1] Tevbe: 128.

[2] Müslim, “Kitâbu’l-Fedâil”, 126; Tirmizî, “Daavât”, 118.