• düğün salonu
  • elit
  • uğur lisesi
  • Başarıkavramı
  • ayakkabıcı

Kamil insan

  • 06 Haziran 2012 15:40
  • A
  • A
 

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا

 إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ          

            Allah katında makbul ve muteber Müslüman, iman ve takvasını hayatına yansıtan insandır. Yüce Rabbimizin ifadesiyle gayba iman ettikten sonra sâlih amellerle imanının meyvelerini deren kişidir.

Hakiki mümin kendisinin ancak ahlâk, fazilet ve takva ile üstün olacağının bilincindedir.

Aziz Müminler!

Doğru anlamıyla dindar insan, başkalarına hüsn-ü zan besler, mütevâzi olur, hiçbir zaman büyüklük iddiasında bulunmaz.

            Kul hakkı yeme korkusu, müminin kalbini titretir. Bağışlanması çok zor olan kul hakkını yemektense, aza kanaat eder.  Gönül kırmaktan hep uzak durmaya çalışır.

Aziz Müminler!

            Hakiki Mümin, düşmanına bile dürüst davranır. Günaha kızar, ama günahkâra acır ve onu kurtarmaya, günah ile günahkârı birbirinden uzaklaştırmaya çalışır. Bütün müminleri bir vücudun azaları gibi görür, dertleriyle dertlenir, sevinçleriyle mutlu olur.

Kâmil Mümin dünyadan kopmaz; müteşebbistir, çalışkandır. Ama asla aç gözlü değildir. En iyi neticeyi almak için, bütün helâl ve meşru yolları dener. Ancak sonuç ne olursa olsun razıdır. Rızkı verenin Allah olduğuna inanır. Kanaatin, bitip tükenmeyen bir hazine olduğunun idrakindedir.

Mümin, herkesin iyiliğini isteyen ve bunun için elinden geldiğince çalışan bir gönül adamıdır. Gönlündeki iman zenginliği ile her daim mütebessimdir, etrafına neşe ve huzur dağıtır.

Sonuç olarak Peygamberimizin ifadesiyle “Müslüman, elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kişidir.”[1][1] Müsned 2/400

 
 
Geli bawermendan,,,
       Lı cem xweda,muslumané baş u pak,ewé ku eseré iman u taqwaya wi,  dı hayati wide, bé xuya kırın.
          Lewra  xweda dıbéjé,mumıné baş u pak ewé ku imana wi bı xeybé heye u bı kar u emelé qenc u pak,féki u eseré imana xwe dertiné holé.
  Lewra mumın, dızan é ku  pak buna lı cem xweda, bes bı exlaq u teqwa u emelé  baş e.
      Bawermendén héja..
      Bı rasti,kesé dindar,ewé ku zenna baş jı insana dıké u xwe  dı  ser kesıki re nabiné heta  xwe  kém dıbiné u fors u kıbré lı  xelqé naké. u dest dıréjayé bıbal  maf u  huquqé  kesa naké
     Bawermendén delal.
         Bı taybeti,xwarına  maf u huquqé mırova u insana,qelb u dılé kesé mumın dı lerıziné.
 Mırové mumın, jı xwarına  maf u huquqé insana, pır dı revé u bı qena ete, u qelb u dılé mırova naşkiné..
  Bawermendén héja..
Mumıné pak u heqiqi, jı  bo dujmıné xwe ji re bé ji, jı a rasti şaş nabé.  Jı  guneha adıse, ama  dılé wi  bı gunahkara dı şewıté, dıxwazé ku gunah  u gunahkaran jı hev veqetiné u jı hev dur bıxé..
   Hemu mumına  wek  bedenki dıbiné, bı şina  wan xemgin dıbé u bı keyf u şahiya wan  geşş  u keyf xweş dıbé.
    Bawermend no..
Mumıné baş u pak,ewé, lewra  ku lazımé jı dunya xwe nesib u par a xwe hiltiné,lewra  bı tedbir u xebat u jir e. Lewra Jı tımmayé u çav bırçi buné dure.  Jı bo  netica  heri baş bı dest xé,hemu sebeb u ré  u rébazé helal u paqıj, dı şopiné u dı meşiné
   Jı berk u dızané ku  rızıqdar her xudaye, bawer dıké ku qena et, xezineki  bé dawiye u bé fenaye.
Bawermendén héja,,
Mumın ewé ku  xérxwazé mırova u insana ye.u dı vé mıjaré de,  jı dıl u can,emel dare u xebatkare.
           Bawermendno, bızanibın,ew  imana xwırt u qewi, ku dı sénga kesi mumındeye, sebebe ku kesé mumın her dem bı tebesum u wech vekıri  u exlaqé xweş u geşş bé, u kesé mumın gerek her dem lı derdora  xwe hızur u geşşi  u enerjiya  musbet belav ké.
             Lewra  mumın  ewé ku hayat u jiyana  xwe lı gor  vé hedisa  péxember eyar dıké,lewra ku péxemberé xweda  gotiye [[musluman,ewé ku insan jı dest u zımané wi, bé zırar bı minın}}  xwedayé mezın  ré u rébaza musteqim  bıké para  me hemuyan.. amin