• gencan mobilya

İyiliği emretmek kötülüğü men etmek

  • 24 Mart 2011 11:19
  • A
  • A

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِۜ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْۜ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

 

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا   :قالَ رسولُ الله (ص)

 

    Muhterem Müslümanlar!
    Emr-i bi’l-Ma‘rûf; iyiliği emretme, Nehy-i ‘ani’l-Münker ise kötülüğü yasaklayıp ondan alıkoyma demektir. Ma’rûf, Kur’an ve sünnete uygun düşen, Allah’ın razı olduğu şeylerdir. Münker de Allah’ın râzı olmadığı, haram kıldığı şeylerdir.
     Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de iyiliği emredip kötülüğü yasaklamanın farz olduğunu şu âyet-i kerimeyle bildirir: “Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz.”  Bu önemli vazifeyi gücü yettiğince ifa etmek bütün müminlerin görevidir.
    Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Sizden biriniz çirkin bir iş görürse, onu eliyle değiştirsin; eğer buna gücü yetmezse, diliyle uyarsın; buna da gücü yetmezse, kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir”  buyurmuştur.
Âlimler başta olmak üzere herkes gücü nisbetinde bu görevi en güzel şekilde yerine getirmekle sorumludur.  Kur’an-ı Hakîm’de: “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır”  buyrulmaktadır
    Değerli Müslümanlar!
    Her birimiz birer Müslüman olarak etrafımızda olup bitenlere duyarsız kalmamalıyız. İnsanlığı esenliğe çıkaracak ve Allah-u Teâlâ’ya yaklaştıracak adımlar atmalıyız. Hutbemi, emr-i bi’l-ma‘rûf ve nehy-i ‘ani’l-münker görevini yaparken izlenmesi gereken metot konusunda bizleri uyaran bir hadis-i şerifle bitiriyorum: “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
 
    GELî bawermendan  
    Emré bi  maarufî : yanî fermenkirina bi qenciyan.   Nehya ji mûnkerî : yanî Qedexekirina ne başiyane û nehiştina kirina wane.
    Bawermendno
    Marûf: ew tiştén kû kirinawan  mûwafigé Qûran û sûnetéye , û li gor razîbuna xwedayi. Mûnker jî : ew gotin û kirinén kû ne li gor razîbûna  xwedaye. 
    GELİ BAWERMEWNDAN
    Cenabé xweda . di Qûrana pîrozde, ji me dûxwaze û li me ferz kirye kû em emré hev bikin biya baş û  men a hev bikin ji ya xerab, ( hûn =gelî mûslûmanan = qençtiré komanin , kû ji bona  merivanra hatine derxistin , hûn  fermana . (bi kirina ) qenciyan û ( bi xwe parînsandina) ji xerabiyan dikin û hûn bi Yezdan jî bawerdikin. )
    Bawermendno 
    Ew wezîfa pir grîng, her kes li gor Qûweta wî, barê milê her mûminîye.
    Lewra péxémberé xweda, di bêjê ( kî ji we, karekî xerab dît, bila wê bûgherê , ger Qûweta wî , neghéjé , bila bi zimané xwe xerabkaran şiyarke, ger bi zimané xwe nikarîbé xerabkaran şiyarke , bila bi dil û Qelbé xwe , wé , wé xerabyé şermezarké , ev rewşa dawî , dema îmana herî zaîfe.)
    Gelî bawermendan 
    Xwendevan û zanyar di serîde , her kes li gor qûweta xwe divé vé wezîfé bi cîh bîné û vî barî ragré ser milé xwe di Qurana pîrozde xwedayé mezin weha dibéjé , ( û bira ji we komeke kû gazî li bal riya rastve û parîsandina ji xerabyan bike hebe, û ewan yén xelasbûyinin.)
     Bawermendno
    Her yek ji me , wek mûsûlmanekî jîr , gerek em ji derdora xwe xeberdarbin û ne bé dengbin û gerek em , gavén  kû me bibal hızûr  û  aramiyé ve bavéjin . û em karén kû me nezî xweda bikin bi karbînin. 
    Mûminen Héja 
    Emré bi qenciyé û men a ji xerabiyé çaxé  hat kirin divé bi rewşik û rébazek spehî bé kirin.
    Cenabé péxemberé xweda di vé derdoré de me şiyar diké û weha dibéjé ( zor nekin lé belé hesanî bikin, mizgîniyé bidin, xelqé ji dîn dûrnexin, û sarnekin .)