• düğün salonu
  • elit
  • uğur lisesi
  • Başarıkavramı
  • ayakkabıcı

İlim ve irfan

  • 12 Eylül 2012 14:44
  • A
  • A
 

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو

 رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

وقال رسول الله {ص}

الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

 

 Yüce Allah kutsal kitabımız Kur’an’da; “Sakın cahillerden olma!”[1] “Cahillerden yüz çevir!”[2] buyuruyor. Sevgili Peygamberimize ilk vahyolunan ayet de: “Oku!” emriyle başlamıştır.

           Yüce dinimiz İslam; ilme ve ilimle meşgul olmaya o kadar büyük önem vermiş ki, ilim öğrenmeyi kadın-erkek her Müslüman’a farz kılmıştır

        Değerli Kardeşlerim!

        Müslümanlıkla cehalet birbiriyle bağdaşmaz. Cehaletin ve geriliğin İslam’da asla yeri yoktur. Çünkü cehalet, Müslümana yakışmayan bir sıfattır. Bu sebeple İslam öncesi Arap toplumundan bahsedilirken o döneme cahiliye dönemi denilmesi

           Kur’an-ı Kerim’de; “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”[3]buyruluyor, Sevgili Peygamberimiz de; “İlim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.”[4] buyuruyor.

       Bu ve benzeri ayet ve hadisler ilmin mutlak değerine işaret etmişlerdir. Bedir’de esir alınan müşriklerin 10 Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri halinde serbest bırakılmaları, oldukça anlamlıdır.

Eğitimin önemini ciddiye alan kişi ve toplumlar, kuşaklar arası bağlantıyı kurarak maddi ve manevi mirasa sahip çıkarlar. İnsanların yetiştirilmesi, şahsiyet ve kişiliklerinin oluşmasına yardımcı olurlar

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bilinçli yetişmesi ve cehaletten uzak kalması; ailesine, milletine ve bütün insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmesi, hepimizin en büyük arzusudur. Bu nedenle fert, aile ve toplumların eğitiminde, özellikle de din eğitimi üzerinde önemle durulması gerekir.

             Unutmayalımki, islamın gayesi insanı kemale erdirmektır. Bu da ancak başta kendimizi sonra da nesillerimizi iyi eğitmekle mümkündür.


Gelé  bawermendo
  Xwedayé mezın, dı qur ana piroz de, waha  dıbéjé[mıne  ha?tu  nebé jı cahılan}u dıbéjé[wek cahılan bı ware  meke.u beré xwe  jı wan bugher u bıborin}  her weki dı qurana  pirozde, ewwelé fermana  xweda,emré bı xwendıné ye.
  Gelé bawermend…
  Diné meyi piroz,qimetıki pır, daye  ilm u xwendevaniyé, lewra, ku,, ilm u xwendevani ferz  kıriye.lı ser her jın  u mér é musluman.
    Gelé bawermend….
    Muslumanti u cehalet, bı tı awayi, ne dest bırakın u ne dost u hevalın. Lewra İslam,,,ne  cih u waré cehalet u paşveçuné ye. lewra cehalet,  ne laıqé nav u dengé islamé ye… jı ber vi qasi, dema behsa cıvaka erebé beri islamé té kırın,..navé wan  bı cıvaka  cahiliyet, té  hıldan u nav dan...lewra xwendevani dı nav de pır kém bu..
   Gelé bawermend..
   Dı qurana pirozde,xwedayé mezın,waha dıbéjé,[ma qey,kesé zana u ne zan wek hevın, naa, bé guman ne wek hevın.} dı vé behsé de, cenabé péxemberé xweda, waha  dıbéjé {bé guman,mesela ilm u xwendıné,  wek mesela  wi malé merev ku wında buye,lı kuderé  merev lé rast bé, merev bı seré malé xwe dıgré u lé xwedi derdıkevé}
    Muslanén héja…
   Ev ayeté xweda  u hedisén cenabé péxember, gelıki qimet dıdın u  ihtimamé dıkın, bı ilm u xwendevaniyé,, loma  cenabé péxember,dema  dı herba  bedré de,jı kafıran esir gırtın, bazar bı wan esira re kırın,u é ku deh zarokén muslumana elımandın nıvis u xwendıné, ew  ésir  serbest berdan..
    Gelé bawermend..
    Cıvak u kesé ku qimet dan xwendın u zanyariyé, ew xwedi derketın, lı çand u buha u tarixa mıllet u  welaté xwe. u dıbın alikar, jı bo péşeroja insaniyet u mılleté xwere.
          Gelé bawermend…
       Ewlad u zarokén xwe, jı cehaleté dur bıxinın. Lewra  avakırına péşeroj u istiqbala ewladén mırov, daa,  ku  bıbın neslıki salıh,u  bı  kéri  war u welat u mılleté xwe bén, baré stuwé meye u jı ferza ye….
              jı  bir  nekın, geli  muslumana,,,hedefé islamé,her dem avakırına  insané başe, u ev hedef u meqsed ancak  bı  terbiye u te,lim u perwerdeki spehi  u baş té holé,,     xwedayé  mezın,  riya  heq  u rast  bıké  para  me teva…              amiiin…