• düğün salonu
  • elit
  • uğur lisesi
  • Başarıkavramı
  • ayakkabıcı

Emanet ve doğru söz

  • 31 Ağustos 2012 15:10
  • A
  • A
 

وَالَّذينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.s), cennetin yolunu şu sözleriyle tarif ediyordu: Siz bana şu altı şey hakkında teminat verin, ben de size cennete girmeniz konusunda teminat vereyim: Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir emanet bırakıldığında emanete riayet edin. İffetinizi koruyun. Harama bakmaktan sakının. Ve elinizi harama uzatmayın”[1]

          . Değerli Müslümanlar!

          Yüce dinimiz İslam’ın, insanları dünya ve ahiret saadetine kavuşturmak için belirlediği ve uyulmasını emrettiği vazgeçilmez ahlaki prensiplerden birisi de “emanete riayet etmek” tir. Emanete sahip çıkmak ve ihanetten kaçınmak müminde bulunması gereken en temel özelliktir. Çünkü mümin, Rabbine olan sarsılmaz imanıyla güvende olan, olgun kişiliği ile de güven duyulandır.

 

Aziz Müminler!

          Emaneti sadece korunmak üzere kişiye bırakılan şeyler olarak anlamak doğru değildir. Bu itibarla, sahip olduğumuz imanımız, yüce dinimiz İslam ile bütün hükümleri, namaz, oruç, hac ve zekât gibi bütün ibadetler ilâhî birer emanettir. Her türlü görev, makam ve mevki emanettir.

       Nefesimiz emanettir. Aklımız, kalbimiz emanettir. Dilimiz, kulağımız, gözümüz emanettir. Gözbebeğimiz olan evlatlarımız, çoğu zaman kendisiyle övündüğümüz malımız birer emanettir. Bütün bunları, Yaratan’ın rızası doğrultusunda insanlığın hizmetine sunmamız ise emanete riayettir. Hiç şüphe yok ki, emanete sahip çıkıp onun hakkını verenler ebedî olarak Firdevs cennetinde ağırlanacaklar[2], ona ihanet edenler ise ağır yükün altında kalacaklardır.

 

          Öyleyse, “Sana emanet bırakana emanetini teslim et, sana ihanet edene ihanet etme”[3] buyuran Güvenilir Peygamber’in güvenilir ümmeti olma gayreti ile hareket edelim.  İnsanlara güven verelim ve böylece esenlik ve huzura erelim.


Geli bawermendan
     Rojké  jı  roja,péxemberé xweda waha got,[wın  jı  mınra  soz  bıdın, xwe  jı  şeş  tıştan bı parésin. Ezé ji. ğarantiya  çuna  cenneté  bıdım  we….
      1}dı xeberdané xwe de, derewa  nekın…2} dema  we soz da, lı soza  xwe  xwedi  derkevın..  3}. lı emaneté cem xwe  xwedi derkevın..4}.. namus u daw a xwe  bı parésın…5}.. lı herami  meyze nekın…6}..u  desté xwe  bıbal    herami  ve.  dıréj nekın..
Bawermendén  héja….
            Din u Ola  islamé, jı bo  hızur u xweşiya, dünya u axireta  insana, hınık  ré u rébaz  danine. u  yek  jı  wan  rébazé baş,  xwedi derketın u guhdariya  emaneté ye… lewra  parastına  emaneté u rev a  jı xiyaneté ,  jı   exlaqé mumınaye....lewra  mumin,bı bahweriya  xweyi  xwedayi,kesıki  emin u xwedi bexte…
bahwermendén delal…
        Emanet, dı  nerina islamé de, hemu  ferz  u wacıbé islamé ne.       lewra   emanet imane.nıméje.rojiye. u hec u zekate.u hemu  ibadeté ilahine. u hemu  mesuliyet u meqam u mewqine…
        herweki  emanet, bedena  mırove. Nefesa  mırove u aql u zımané mırove. u guh  u çavé mırove. Emanet  ewladé mırove. u  emanet mal u mılké mırove,
   Lewra,    mesuliyet u baré  stuwé meye ku  em hemu imkanat u  mal u mulk u ewladé xwe,  dı xızmeta  insaniyet  u  rıza a  xweda de hazır  u amade  bıkın.   lewra  xwedi derketın u parasıntına  emanet u haq  u huquqa, sebebé çuna  cenneté ye.  herweki  cehennem ji. War u cih é, xiyaneté ye.
Bawermendén  héja…       Péxemberé xweda,dı şiretik   xwe da, waha gotiye.[emanet a  lı cem xwe,  lı xwedi   vegerin u lı  kesé ku xiyanet lı te  kır, xiyaneté  neke u bıburin}…xwedaye  mezın hızur u xweşiya  dunya  u axireté bıké nesibé  me  teva.         Amin.