• Başarıkavramı
  • gencan mobilya

Doktorlardan değerlendirme toplantısı

Nusaybin Devlet Hastanesinde görevli doktorlar değerlendirme toplantısı yaptı.

  • 13 Temmuz 2018 09:01
  • A
  • A
Nusaybin Devlet Hastanesinde görevli doktorlar değerlendirme toplantısı yaptı.
İlçe Sağlık Müdürü Vekili ve Baştabip Dr. Mehmet Emin Ay ile Baştabip Yardımcısı Dr. Bilal Kaplan başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına Hastanede görev yapan doktorlar katıldı.
Nusaybin Devlet Hastanesi web sitesinde yayınlanan değerlendirme şöyle:

"Yatarak tedavi gören hastalara ilişkin değerlendirmede; bireyler özellikle doktorun güler yüzlü ve nazik olması, doktorun hastalığı konusunda hastaları anlayabilecekleri şekilde bilgilendirmesi, doktorun yatan hastalarını sık sık ziyaret etmesi, doktorun hastaneden çıktıktan sonra yapmaları gerekenler konusunda hastaları bilgilendirmesi, hemşirelerin becerisine güvenmek, hemşirelerin hastaları yeterli sıklıkta ziyaret etmesi, hemşirelerin güler yüzlü ve nazik davranmaları, hemşirelerin hastalar ile ilgili doktoru bilgilendirmesi, hemşirelerin gerektiğinde hastanın durumu ile ilgili doktora danışması, hastanenin fiziki koşullarının hastaların yatışa karar vermesinde etkili olması sağlanmalıdır.

Ayaktan tedavi gören hastalara ilişkin değerlendirmelerde; bu gruptaki hastaların, doktor ve hastane tercihlerinde en fazla etkili olan faktörün “hasta yakınlarının doktoru tavsiye etmesi” olduğu belirlendi. Gerektiğinde hastalar tarafından doktora tekrar başvurulması, doktordan diğer branşlarla ilgili görüş alınması, doktorun hastaların anlattıklarını sözlerini kesmeden dinlemesi, hastalar konuşurken sorular sorarak onları yönlendirmesi, hastaları ayrıntılı olarak muayene etmesi, yaptırmasını istediği tetkiklerin gerekçesini hasta ve yakınının anlayacağı şekilde açıklaması, muayene sırasında hasta yakınının muayene odasında bulunmasına izin vermesi, muayene sonrasında hastasının bütün sorularına sabırla yanıt vermesi, hastanın mutlaka kontrole gelmesini önermesi, önerdiği tedaviye hastalar tarafından güvenilmesi sağlanmalıdır.

Sonuç olarak alınan karar itibarı ile doktorların ayaktan tedavilerde hasta ve yakınlarını bekletmemeye özen göstermeleri, zorunlu olarak bekletecekleri durumlarda ise bilgilendirme yapmalarının önemi ortaya çıkarken; kişisel davranışlarının hastaya nasıl yansıyacağı konusunda dikkatli ve özenli olmalarının yararı ve önemi ortaya çıkmıştır. Hasta algıları ve beklentileri ile ilgili çalışma ve araştırmaların daha sık yapılarak bunun sağlık çalışanları ile paylaşılması da hizmeti sunanlara, sundukları hizmet konusunda ayna tutacak ve bu da sunumda daha özenli olmayı ve kalitenin artmasını beraberinde getirecektir sonucuna varıldı."